spacer
Trang chủ arrow Bài viết arrow Ổn định của mái dốc theo phương pháp MTGĐ và LTĐH-Dẻo
  • Tiếng Việt
  • English
spacer
spacer

Facebook Page

Google+

 
Ổn định của mái dốc theo phương pháp MTGĐ và LTĐH-Dẻo In E-mail
22/08/2007
CHUYỂN TỚI
Ổn định của mái dốc theo phương pháp MTGĐ và LTĐH-Dẻo
Trang 2
Trang 3

Phụ lục tính toán

Trường hợp 1: Xét bài toán mái dốc cao 6.0m; độ dốc 1:2; nền đồng nhất có g=17kN/m3; E=5000kN/m2; c-j thay đổi và không xét đến ảnh hưởng của nước ngầm.Bảng 1: Kết quả tính toán hệ số ổn định mái dốc Fs

theo lý thuyết đàn dẻo (Plaxis) / theo mặt trượt giả định (GEOSLOPE)

b1-2.jpg

Trường hợp 2: mái dốc cao 5m; độ dốc 1:1. Nền đất đồng nhất có g=17kN/m3; E=5000kN/m2; c-j thay đổi và không xét ảnh hưởng của nước ngầm.Bảng 2: Kết quả tính toán hệ số ổn định mái dốc Fs

theo lý thuyết đàn dẻo (Plaxis) / theo mặt trượt giả định (GEOSLOPE) 

b2-2.jpg

Trường hợp 3: để xét ảnh hưởng của môdul đàn hồi, tiến hành thử nghiệm với trường hợp mái dốc cao 5m; độ dốc 1:1. Nền đất đồng nhất có g=17kN/m3; c=20kN/m2; j=200; môdul đàn hồi E thay đổiBảng 3: Kết quả tính toán hệ số ổn định mái dốc Fs

Theo lý thuyết đàn hồi - dẻo (Plaxis) với sự thay đổi E

b3-2.jpg

  
< Trước
spacer

spacer
Bản quyền © 2018 bởi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Consultancy Company Limited of University of Civil Engineering (CCU)
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)-3869.6570 / Fax: (+84-4)-3869.9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn