Tổ hợp nhà ở - dịch vụ - văn phòng Goldmark CityTổ hợp nhà ở - dịch vụ - văn phòng Goldmark CityXem chi tiết
Sunbay Park Hotel and ResortSunbay Park Hotel and ResortXem chi tiết
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu dân cư phía Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu dân cư phía Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình Xem chi tiết