spacer
Trang chủ arrow Tin tức arrow Tin ngành arrow Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT lựa chọn nhà thầu trong dự án sử dụng vốn của TT-BNN
  • Tiếng Việt
  • English
spacer
spacer

Facebook Page

Google+

 
Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT lựa chọn nhà thầu trong dự án sử dụng vốn của TT-BNN In E-mail
26/10/2015
Ngày 20/10/2015 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015. Thông tư gồm 7 Chương với 18 Điều.

Thông tư này quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (không bao gồm các dự án lâm sinh).
Một số nội dung lưu ý khi thực hiện Thông tư:
1. Về phát hành hồ sơ mời thầu:
- Bên mời thầu khi thông báo mời thầu phải quy định cụ thể về địa điểm, phương thức phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC gồm phát hành trực tiếp tại bên mời thầu và phát hành qua đường bưu điện.
- Căn cứ tình hình thực tế hoặc sau khi có ý kiến của cơ quan  thẩm định thuộc Bộ (đối với dự án trong nước) hoặc chủ dự án (đối với dự án ODA), chủ đầu tư có thể quy định thêm một số địa điểm phát hành để đảm bảo việc phát hành được thuận tiện, minh bạch.
2. Về điều chỉnh hợp đồng:
- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng công việc tương ứng  thì Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh nhưng không vượt đơn giá tính theo định mức và chế độ nhà nước quy định tại thời điểm thực hiện, phần khối lượng phát sinh bằng và dưới 20% sử dụng đơn giá trong hợp đồng.
-  Đối với dự án ODA, chủ đầu tư cùng chủ dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh trước khi xin ý kiến nhà tài trợ theo quy định.
- Chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi ký điều chỉnh, bổ sung hợp đồng trong các trường hợp sau:
+ Giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu (gồm cả chi phí dự phòng của gói thầu).
+  Điều chỉnh tiến độ tại các điểm dừng kỹ thuật đối với các hạng mục quan trọng trong gói thầu.
+ Điều chỉnh kéo dài tiến độ hợp đồng.
- Đối với dự án ODA, chủ đầu tư cùng chủ dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh trước khi xin ý kiến nhà tài trợ theo quy định.
3. Về gửi hồ sơ về cơ quan đầu mối thẩm định:
- Đối với dự án trong nước trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi phê duyệt (theo dấu bưu điện) chủ đầu tư phải gửi về cơ quan thẩm định thuộc Bộ các tài liệu sau:
 + Quyết định phê duyệt kèm theo 01 bộ HSYC, HSMQT, HSMST, HSMT (gồm cả hồ sơ thiết kế và dự toán gói thầu đã được phê duyệt).
+ Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (gồm báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định của chủ đầu tư).
+  Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả chỉ định thầu (gồm báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định của chủ đầu tư).
- Đối với các gói thầu thuộc dự án ODA, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ HSYC, HSMQT, HSMST, HSMT được duyệt; danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà thầu về chủ dự án để kiểm tra xem xét trước khi xin ý kiến Nhà tài trợ. Khi gửi các hồ sơ xin ý kiến Nhà tài trợ đồng thời chủ dự án phải gửi đến cơ quan thẩm định thuộc Bộ để tổng hợp, theo dõi giám sát.
- Chủ đầu tư phải gửi Hợp đồng (gồm cả phụ lục hợp đồng và phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung) đã được ký kết về cơ quan thẩm định thuộc Bộ để theo dõi, giám sát trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi hợp đồng được ký kết.
- Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu phát hiện có nội dung chưa phù hợp, không đúng quy định, cơ quan thẩm định thuộc Bộ phải có văn bản gửi chủ đầu tư để xem xét, điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Linkdownload: TT 39/2015/TT-BNNPTNT.doc

                        TT 39/2015/TT-BNNPTNT.pdf


Theo : xdcb.vn

 

 
< Trước   Kế >
spacer

spacer
Bản quyền © 2018 bởi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Consultancy Company Limited of University of Civil Engineering (CCU)
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)-3869.6570 / Fax: (+84-4)-3869.9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn