Chúc mừng năm mới 2015!
19/01/2015

Khổ lớn: http://ccu.vn/images/stories/ccu-hpny-2015-1.jpg