spacer
Trang chủ arrow Tin tức arrow Tin ngành arrow Tình trạng các Tiêu chuẩn trong danh mục TC ngành XD đã hết hiệu lực (đợt 1)
  • Tiếng Việt
  • English
spacer
spacer

Facebook Page

Google+

 
Tình trạng các Tiêu chuẩn trong danh mục TC ngành XD đã hết hiệu lực (đợt 1) In E-mail
14/03/2013
Thông báo tình trạng các Tiêu chuẩn trong danh mục Tiêu chuẩn ngành Xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1)
 
Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực
Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành
1.     TCXD 44:1970
Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ
Hủy do không còn phù hợp
2.     TCXD 45:1978
Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
3.     TCXD 79:1980
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
4.     TCXD 128 : 1985
(Gộp với: TCXD 136 : 1985)
Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung
TCVN 9171:2012
Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học
5.     TCXD 129 : 1985
Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượngSilic dioxyt
TCVN 9172:2012
Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit
6.     TCXD 130 : 1985
Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt
TCVN 9173:2012
Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit
7.     TCXD 131 : 1985
Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượngsắt ôxýt
TCVN 9174:2012
Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
8.     TCXD 132 : 1985
Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt
TCVN 9175:2012
Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
9.     TCXD 133 : 1985
Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt
TCVN 9176:2012
Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Canxi oxit và Magiê oxit
10.TCXD 134 : 1985
Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt
TCVN 9177:2012
Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Natri oxit và Kali oxit
11.TCXD 137 : 1985
Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt
TCVN 9178:2012
Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngSắt oxit
12.TCXD 138 : 1985
Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt
TCVN 9179:2012
Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngTitan đioxit
13.TCXD 139 : 1985
Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt TCVN 9180:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngĐồng oxit
14.TCXD 140 : 1985
Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt
TCVN 9181:2012
Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngCoban oxit
15.TCXD 141 : 1985
Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng niken oxyt
TCVN 9182:2012
Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngNiken oxit
16.TCXD 147 : 1986
Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
 
TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
17.TCXD 149:1986
Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn
Hủy do không còn phù hợp
 
18.TCXD 151 : 1986
Cátsử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9036:2012
 
Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Yêu cầu kỹ thuật
19.TCXD 152 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu
TCVN 9037:2012
 
Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp lấy mẫu
20.TCXD 153 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2)
TCVN 9183:2012
 
Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit
21.TCXD 154 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3)
TCVN 9184:2012
 
Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
22.TCXD 155 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3)
TCVN 9185:2012
 
Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
23.TCXD 156 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxyt (TiO2)
TCVN 9186:2012
 
Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit
24.TCXD 157 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định độ ẩm
TCVN 9187:2012
 
Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm
25.TCXD 158 : 1986
Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt
TCVN 9038:2011
Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt
26.TCXD 159 : 1986
Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu TCVN 9377-2:2012 (Gộp TCXD 159:1986 với TCXD 303:2006)
27.TCXD 40 : 1987
Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
28.TCXD 74:1987
Đất xây dựng - Phương phápchỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng
TCVN 9153:2012
Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
29.TCXD 160:1987
Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
Hủy do không còn phù hợp
30.TCXD 163 : 1987
Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu
Hủy do không còn phù hợp
31.TCXD 166 : 1989
Giàn giáo xây dựng
Hủy do không còn phù hợp
32.TCXD 167:1989
Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật
Hủy do không còn phù hợp
33.TCXD 169 : 1989
Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế
Hủy do không còn phù hợp
34.TCXD 171 : 1989
Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén
TCVN 9335:2012
Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
35.TCXD 25 : 1991
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9207:2012
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
36.TCXD 27 : 1991
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9206:2012
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
37.TCXD 192 : 1996
Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 9366-1 : 2012
Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ
38.TCXD 193 : 1996
Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình
TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
39.TCXD 200 : 1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm
Hủy do không còn phù hợp
40.TCXD 201 : 1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo
41.TCXD 202 : 1997
Nhà cao tầng - Thi công phần thân
Hủy do không còn phù hợp
 
42.TCXD 203 : 1997
Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
43.TCXD 208 : 1998
Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Hủy do không còn phù hợp
44.TCXD 210 : 1998
Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí các điểm đo
TCVN 9264:2012
(ISO 7976-2:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo
45.TCXD 211 : 1998
Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)
Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
46.TCXD 213 : 1998
Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung
TCVN 9254-1:2012
(ISO 6707-1: 2003)
Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chung
47.TCXD 215 : 1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy
TCVN 9310-3: 2012
(ISO 8421-3:1990)
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy
48.TCXD 216 : 1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
TCVN 9310-4: 2012
(ISO 8421-4:1990)
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
49.TCXD 217 : 1998
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
TCVN 9310-8: 2012
(ISO 8421-8:1990)
Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
50.TCXD 224 : 1998
Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại
Sử dụng
TCVN 6287:1997
(ISO 10065:1990)
Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
 
51.TCXD 225 : 1998
Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm
TCVN 9357:2012
Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm
52.TCXD 226 : 1999
Đất xây dựng - Phương phápthí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn
TCVN 9351:2012
Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
53.TCXD 227 : 1999
Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
54.TCXD 230 : 1998
Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công TCVN 9359:2012
Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công
 
55.TCXD 231 : 1999
Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật
Hủy do không còn phù hợp
56.TCXD 234 : 1999
Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN 9390:2012
Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
57.TCXD 236 : 1999
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền TCVN 9349:2012 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền
58.TCXD 237 : 1999
Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung
TCN 9366-2 : 2012
Cửa đi, cửa sổ- Phần 2- Cửa kim loại
59.TCXD 238 : 1999
Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic
Hủy do không còn phù hợp
 
60.TCXD 240 : 2000
Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
TCVN 9356:2012
Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
61.TCXD 246 : 2000
Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic
Hủy do không còn phù hợp
 
62.TCXD 247 : 2001
(ISO 3443-1:1979)
Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng
TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)
Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
63.TCXD 251 : 2001
Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn
TCVN 9260 : 2012
(ISO 6284:1996)
Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn
64.TCXD 252 : 2001
Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ
TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)
Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
65.TCXD 254 : 2001
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng dẫn thi công và nghiệm thu
TCVN 9342:2012
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu
66.TCXD 258 : 2001
Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
TCVN 9204:2012
Vữa xi măng khô trộn sẵn không co
67.TCXDVN 262 : 2001
Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông
TCVN 7572-15:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua
68.TCXDVN 80 : 2002
Đất xây dựng - Phương phápxác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
TCVN 9354:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
69.TCXDVN 167 : 2002
Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng
TCVN 2682:2009
Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
70.TCXDVN 263 : 2002
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
TCVN 9208:2012
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
71.TCXDVN 267 : 2002
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 9391:2012
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
72.TCXDVN 269 : 2002
Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
TCVN 9393:2012
Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
73.TCXDVN 270 : 2002
Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
74.TCXD 271 : 2002
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học
TCVN 9360:2012
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học
75.TCXDVN 272 : 2002
Ống nhựa gân xoắn HDPE
TCVN 9070:2012
Ống nhựa gân xoắn HDPE
76.TCXDVN 273 : 2002
Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật
Hủy do không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn
77.TCXDVN 274 : 2002
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
TCVN 9347:2012
Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
78.TCXDVN 275 : 2002
Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4602:2012
Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
79.TCXDVN 283 : 2002
Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
 
TCVN 9188:2012
Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
80.TCXDVN 284 : 2002
Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn
TCVN 9189:2012
Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn
81.TCXDVN 290 : 2002
Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.
TCVN 9384:2012
Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.
82.TCXDVN 291: 2002
Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột mịn
TCVN 9039:2011
Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đá vôi
83.TCXDVN 292 : 2002
Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học
TCVN 9190:2011
Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học
84.TCXDVN 60 : 2003
Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9210:2012
Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
85.TCXD 174 : 2003
Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
TCVN 9352:2012
Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
86.TCXDVN 286 : 2003
Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
87.TCXDVN 293 : 2003
Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế
TCVN 9258 : 2012
Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế
88.TCXDVN 294 : 2003
Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCVN 9348:2012
Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
89.TCXDVN 295 : 2003
Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay
TCVN 9032:2011
Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manhêdi Spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay
90.TCXDVN 301: 2003
Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm tại hiện trường- xác định độ ẩm và độ chặt của đất - Phương pháp phóng xạ
TCVN 9350:2012
Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
91.TCXDVN 307 : 2003
Bê tông nặng- Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn
Hủy do không còn phù hợp
 
92.TCXDVN 308 : 2003
Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng
TCVN 9203:2012
Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng
93.TCXDVN 162 : 2004
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCVN 9334:2012
Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
94.TCXDVN 281 : 2004
Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 9365 : 2012
Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
95.TCXDVN 287 : 2004
Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4205 :2012
Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
96.TCXDVN 288 : 2004
Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4260 : 2012
Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
97.TCXDVN 289 : 2004
Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4529 : 2012
Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
98.TCXDVN 302:2004
Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 :2012 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
99. TCXDVN 303 : 2004
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-1:2012
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
100. TCXDVN 309 : 2004
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
TCVN 9398:2012
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
101. TCXDVN 310 : 2004
Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9068:2012
Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
 
TCVN 9069:2012
Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử
102. TCXDVN 311: 2004
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn
TCVN 8827:2011
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn
103. TCXDVN 312 : 2004
Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học
TCVN 9191:2012
Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học
104. TCXDVN 313 : 2004
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCVN 9345:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
105. TCXDVN 314 : 2005
Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998)
 
Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998)  Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
106. TCXDVN 316 : 2004
Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9029:2011
Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật
107. TCXDVN 317 : 2004
Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử
TCVN 9030:2011
Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Phương pháp thử
108. TCXDVN 318 : 2004
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9343:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
109. TCXDVN 319 : 2004
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
TCVN 9358:2012
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
110. TCXDVN 321: 2004
Sơn xây dựng - Phân loại
TCVN 9404:2012
Sơn xây dựng - Phân loại
111. TCXDVN 322 : 2004
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCVN 9382:2012
Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
112. TCXDVN 323 : 2004
Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế
Hủy do không còn phù hợp
113. TCXDVN 324 : 2004
Xi măng xây trát
TCVN 9202:2012
Xi măng xây trát
114. TCXDVN 325:2004 Phụ gia hoá học cho bê tông
TCVN 8826:2011
Phụ gia hoá học cho bê tông
115. TCXDVN 326 : 2004 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
116. TCXDVN 327 : 2004
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
TCVN 9346:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
 
 
 
117. TCXDVN 328 : 2004
 
 
 
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính
TCVN 9066:2012
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9067-1:2012
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 1: Phương pháp thử - Xác định tải trọng kéo đứt và độ giãn dài khi đứt
TCVN 9067-2:2012
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 2: Phương pháp thử - Xác định độ bền chọc thủng
TCVN 9067-3:2012
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 3: Phương pháp thử - Xác định độ bền nhiệt
TCVN 9067-4:2012
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 4: Phương pháp thử - Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh
118. TCXDVN 329 : 2004
Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH
TCVN 9339:2012
Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH
119. TCXDVN 332 : 2004
Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị
TCVN 9031:2011
Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị
120. TCXDVN 334 : 2005
Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
Sử dụng tiêu chuẩn
TCVN 8790:2011
Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu
121. TCXDVN 337 : 2005
Vữa và bê tông chịu axít
TCVN 9034:2011
Vữa và bê tông chịu axít
122. TCXDVN 338 : 2005
Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5575 : 2012
Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
123. TCXDVN 339 : 2005
Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian
TCVN 9255 : 2012
(ISO 9836:2011)
Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian (ISO 9836 : 2011)
124. TCXDVN 340 : 2005
Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng
Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
TCVN 9256 : 2012
Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
125. TCXDVN 341: 2005 Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn TCVN 9405:2012
Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
126. TCXDVN 342 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
Phần 1 : Yêu cầu chung
TCVN 9311-1 : 2012
(ISO 834-1:1999)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung
127. TCXDVN 343 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
TCVN 9311-3 : 2012
(ISO/TR 834-3:1994)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
- Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
128. TCXDVN 344 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
TCVN 9311-4 : 2012
(ISO 834-4:2000)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
- Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
129. TCXDVN 345 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
TCVN 9311-5 : 2012
(ISO 834-5:2000)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
- Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
130. TCXDVN 346 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
TCVN 9311-6 : 2012
(ISO 834-6: 2000)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
- Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
131. TCXDVN 347 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
TCVN 9311-7 : 2012
(ISO 834-7:2000)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng 
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
132. TCXDVN 348 : 2005
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà 
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
TCVN 9311-8 : 2012
(ISO 834-8:2000)
Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
- Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
133. TCXDVN 349 : 2005
Cát nghiền cho bê tông và vữa
TCVN 9205:2012
Cát nghiền cho bê tông và vữa
134. TCXDVN 350 : 2005
Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản
TCVN 9033:2011
Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản
135. TCXDVN 351: 2005 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
136. TCXDVN 352 : 2005 Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô TCVN 9406:2012 Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô
137. TCXDVN 353 : 2005
Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9411 : 2012
Nhà ở liên kế- Tiêu chuẩn thiết kế
138. TCXDVN 354 : 2005 Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông TCVN 9336:2012 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat
139. TCXDVN 355 : 2005
Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9369 : 2012
Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế
140. TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
141. TCXDVN 357 : 2005
Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
TCVN 9400:2012
Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
142. TCXDVN 358 : 2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
143. TCXDVN 359:2005 Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ TCVN 9397:2012 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
144. TCXDVN 360 : 2005 Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng TCVN 9337:2012 Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng
145. TCXDVN 194 : 2006 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
146. TCXDVN 303 : 2006
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
TCVN 9377-2:2012
 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012
Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
147. TCXDVN 361: 2006
Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế 
TCVN 9211 : 2012
Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế 
148. TCXDVN 362 : 2006
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9257 : 2012
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
149. TCXDVN 363 : 2006
Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCVN 9344 : 2012
Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
150. TCXDVN 364 : 2006 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
151. TCXDVN 366 : 2006
Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast
TCVN 9402:2012
Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các - tơ
152. TCXDVN 367 : 2006
Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại
Hủy do không còn phù hợp
153. TCXDVN 368 : 2006
Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum polime
TCVN 9065 : 2012
Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum
154. TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
Hủy do không phù hợp đối tượng tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
155. TCXDVN 372 : 2006
Ống bê tông cốt thép thoát nước
TCVN 9113 : 2012
Ống bê tông cốt thép thoát nước
156. TCXDVN 373 : 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà TCVN 9381 : 2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
157. TCXDVN 374 : 2006
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9340:2012
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
158. TCXDVN 375 : 2006
Thiết kế công trình chịu động đất
Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà
Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật
TCVN 9386-1 : 2012
 
Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kết cấu nhà
TCVN 9386-2 : 2012
Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật
159. TCXDVN 376 : 2006
Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCVN 9338:2012
Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
160. TCXDVN 385: 2006
Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi măng
TCVN 9403:2012
Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ đất xi măng
161. TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCVN 9385:2012
Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
162. TCXDVN 386 : 2007
Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy
TCVN 9383:2012
Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa ngăn cháy
163. TCXDVN 388 : 2007
Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc
Sử dụng
TCVN 2098:2007
(ISO 1522:2006)
Sơn và vecni – Phép thử dao động tắt dần của con lắc
164. TCXDVN 389 : 2007
Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu
TCVN 9114:2012
Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
165. TCXDVN 390 : 2007
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9115:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
166. TCXDVN 391 : 2007
Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 8828:2011
Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
167. TCXDVN 392 : 2007
Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9116:2012
Cống hộp bê tông cốt thép
168. TCXDVN 394 : 2007
Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện
TCVN 7447 (gồm 14 TCVN)
Hệ thống lắp đặt điện hạ áp
169. TCXDVN 395 : 2007
Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
TCVN 8825:2011
Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Vụ Khoa học Công nghệ và Xây dựng

 

Tải xuống: http://goo.gl/AWg6D

 

 
< Trước   Kế >
spacer

spacer
Bản quyền © 2018 bởi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Consultancy Company Limited of University of Civil Engineering (CCU)
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)-3869.6570 / Fax: (+84-4)-3869.9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn