spacer
Trang chủ arrow Bài viết arrow Ổn định của mái dốc theo phương pháp MTGĐ và LTĐH-Dẻo
  • Tiếng Việt
  • English
spacer
spacer

Facebook Page

Google+

 
Ổn định của mái dốc theo phương pháp MTGĐ và LTĐH-Dẻo In E-mail
22/08/2007
CHUYỂN TỚI
Ổn định của mái dốc theo phương pháp MTGĐ và LTĐH-Dẻo
Trang 2
Trang 3

3. So sánh kết quả giữa hai phương pháp.Hiện nay hai phương pháp tính toán trên được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên trong các quy phạm thiết kế của ta mới chỉ thấy các hệ số ổn định yêu cầu theo phương pháp giả định mặt trượt. Để thấy được sự khác nhau giữa hai phương pháp này, chúng tôi đã sử dụng chương trình GeoSlope Version 5.0 (với phương pháp Bishop simplified) và chương trình Plaxis Version 7.2 để cùng phân tích ổn định cho một ví dụ cụ thể về mái dốc với một số trường hợp nền đất khác nhau (c-phi khác nhau)

3.1. Trường hợp 1: Xét bài toán mái dốc cao 6.0m; độ dốc 1:2; nền đồng nhất có g=17kN/m3; E=5000kN/m2; c-j thay đổi và không xét đến ảnh hưởng của nước ngầm. Kết quả tính toán chi tiết xem bảng 1 trong phụ lục.

h7.jpg

Trong trường hợp này kết quả tính toán chênh lệch không quá lớn. Với đất có lực dính c lớn và góc ma sát trong phi nhỏ (đất dính) thì Fs theo phương pháp MTGĐ lớn hơn Fs theo LTĐHD từ 1%-5%. Còn với đất rời (c nhỏ, j lớn) thì Fs theo MTGĐ lại nhỏ hơn Fs theo LTĐHD từ 2%-8%.

3.2. Trường hợp 2: mái dốc cao 5m; độ dốc 1:1. Nền đất đồng nhất có g=17kN/m3; E=5000kN/m2; c-j thay đổi và không xét ảnh hưởng của nước ngầm.

h8.jpg 

Trong trường hợp này cũng vậy. Kết quả tính toán chênh lệch không quá lớn, với đất dính (c lớn, phi nhỏ) thì Fs theo phương pháp MTGĐ lớn hơn theo LTĐHD lớn nhất là 10%. Còn đối với đất rời (c nhỏ, j lớn) thì Fs theo MTGĐ lại nhỏ hơn theo LTĐHD trong khoảng 4.8%.

3.3. Trường hợp 3: để xét ảnh hưởng của môdul đàn hồi, tiến hành thử nghiệm với trường hợp mái dốc cao 5m; độ dốc 1:1. Nền đất đồng nhất có g=17kN/m3; c=20kN/m2; j=200; môdul đàn hồi E thay đổi. Kết quả tính toán chi tiết xem bảng 3 trong phụ lục.

h9.jpg 

     Trong trường hợp này cho thấy hệ số ổn dinh mái dốc không phụ thuộc vào giá trị của môdul đàn hồi E. Khi thay đổi E với khoảng biến đổi rất rộng thì hệ số ổn định Fs khác nhau không nhiều lắm (khoảng 1%). Tuy nhiên giá trị này có thể giao động trong khoảng 5% khi lấy tiêu chuẩn phá hoại của mái dốc phụ thuộc vào chuyển vị ngang của điểm quan sát (đỉnh mái dốc) là:DX=1%->2%H. Hoặc lấy theo giá trị trung bình cuối cùng (tại điểm D - Hình 6)

4. Nhận xét: Qua các tính toán trên cho thấy:

4.1. Sự sai khác giữa hai phương pháp là không quá lớn. Trong trường hợp chênh lệch nhất, sai số giữa hai phương pháp chỉ là gần 10% (c=5; j=15).

4.2. Kết quả so sánh cũng chỉ ra rằng: tăng lực dính c, hay giảm góc ma sát trong của đất, hệ số an toàn tính theo phương pháp truyền thống có xu hướng tăng một cách tương đối so với hệ số an toàn phân tích theo phương pháp đàn hồi dẻo.

4.3. Với đất dính (sét, cát pha) thì Fs theo phương pháp MTGĐ lớn hơn Fs theo LTĐHD. Còn với đất rời (cát) thì Fs theo MTGĐ lại nhỏ hơn Fs theo LTĐHD. Sự chênh lệch này cũng chỉ khoảng 10%.

4.4. Khi phân tích ổn định mái đất theo phương pháp đàn hồi - dẻo, tiêu chuẩn phá hoại của mái dốc có thể xác định khi chuyển vị ngang lớn nhất DX=1-2%H (H - chiều cao mái dốc).

Tuy nhiên cũng phải nói rằng, với một số ví dụ tính toán trên, kết luận này không thể bao quát hết tất cả các trường hợp. Để có một kết luận đầy đủ hơn đòi hỏi phải có những nghiên cứu tiếp theo, đặc biệt là kể đến sự ảnh hưởng của nước ngầm hay nền phân bố phức tạp, nhiều lớp đất. 
< Trước
spacer

spacer
Bản quyền © 2018 bởi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Consultancy Company Limited of University of Civil Engineering (CCU)
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)-3869.6570 / Fax: (+84-4)-3869.9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn