spacer
Trang chủ arrow Lĩnh vực hoạt động
 • Tiếng Việt
 • English
spacer
spacer

Facebook Page

Google+

 
Lĩnh vực hoạt động In E-mail
 1. Khảo sát xây dựng
  Khảo sát xây dựng bao gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng (khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường xung quanh).
 2. Lập Quy hoạch xây dựng bao gồm:
  •    Lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị
  •    Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
  •    Lập Quy hoạch điểm dân cư nông thôn
 3. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:
  •    Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép đầu tư
  •    Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các dự án nhóm A, B, C.
  •    Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
 4. Thiết kế xây dựng công trình
  Thiết kế xây dựng công trình (tới cấp đặc biệt) cho các loại công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Giao thông; Thủy lợi, Công trình biển, Thủy điện; Thông tin, Cấp thoát nước, Công nghệ môi trường, v.v...
  Tùy theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, thiết kế xây dựng công trình có thể được lập một bước, hai bước hoặc ba bước và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế.
 5. Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của Dự án đầu tư, thẩm tra Thiết kế, Dự toán và Tổng dự toán xây dựng công trình.
 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 7. Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
 8. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
 9. Thí nghiệm - Kiểm định chất lượng chất lượng công trình xây dựng.
 10. Đánh giá giá trị tài sản, thiết bị.
 11. Đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình.
 12. Thiết kế và thi công nội, ngoại thất công trình.
 13. Các dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với các quy định của Việt Nam và thông lệ Quốc tế 
 
spacer

spacer
Bản quyền © 2018 bởi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Consultancy Company Limited of University of Civil Engineering (CCU)
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)-3869.6570 / Fax: (+84-4)-3869.9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn