spacer
Trang chủ arrow Tin tức arrow Tin ngành arrow Nghị định số 79/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật PCCC
  • Tiếng Việt
  • English
spacer
spacer

Facebook Page

Google+

 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật PCCC In E-mail
04/08/2014

Ngày 31/7/2014 Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 và thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định này có các điều khoản quy định về phòng cháy bao gồm : 

Điều 5 : Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy 
Điều 6 : Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
Điều 7 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở
Điều 8 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư
Điều 9 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình
Điều 10 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
Điều 11 : Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình cao tầng, nhà khung thép mái tôn
Điều 12 : Yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Điều 13 : Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
Điều 14 : Kinh phí phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng
Điều 15 : Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Điều 16 : Trách nhiệm của chủ đầu tư, phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình .
2. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn dự án và giám sát thi công :
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dùng về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết trong hợp đồng ký kế giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.
3.Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế
a) Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy: chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình
b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá tình công xây lắp công trình.
c) Tham gia nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Điều 17 : Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Điều 18 : Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
 
Các Phụ lục kèm theo trong nghị định :
 
Phụ lục I : Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy
Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
Phụ lục III: Danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng
Phụ lục IV : Danh mục dự án, công trình dơ cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Phụ lục V : Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 
 
< Trước   Kế >
spacer

spacer
Bản quyền © 2018 bởi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Consultancy Company Limited of University of Civil Engineering (CCU)
Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: (+84-4)-3869.6570 / Fax: (+84-4)-3869.9720
Email: info@ccu.vn / Website: http://www.ccu.vn